Z NAMI ZAPROJEKTUJESZ BUDYNEK TWOJEGO BIURA LUB FIRMY

PAKIET EKONOMICZNY

Inny Projekt Budowlany

WIZUALIZACJA Z KONCEPCJĄ

Projekt Części Architektonicznej

PEŁNY PAKIET PROJEKTOWY

Projekt Budowlany

Potrzebujecie Państwo mniejszego projektu albo szczególnego lub nietypowego opracowania typu: przebudowa, remont, inwentaryzacja? Bardzo chętnie przyjmujemy takie zlecenia. Nasza oferta obejmuje pełną, wielobranżową dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę poprzedzoną etapem uproszczonej koncepcji.

Jeżeli nie jesteście Państwo zdecydowani na pełny projekt – zróbcie pierwszy i najważniejszy krok! Wizualizujemy Wasze marzenia, korzystając z naszej kreatywności, a co najważniejsze wyposażamy projekty w funkcjonalne i estetyczne zarówno pod względem bryły jak i rekomendowanych materiałów rozwiązania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu budynków oraz sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, tak by inwestycje były doprowadzane do końca zgodnie z projektem. Nasza oferta obejmuje pełną, wielobranżową dokumentację projektową, poprzedzoną etapem rozbudowanej koncepcji.

ZOBACZ NASZE WYBRANE PROJEKTY OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH / USŁUGOWYCH

popularne tematy:

Wytyczne architektoniczne

Dostarczone przez Klienta szkice, inspiracje, pomysły, wytyczne, dane określające wymagania dotyczące funkcji i liczby pomieszczeń oraz ich powierzchni. 

Decyzja o warunkach zabudowy

Rozpoczęcie projektowania jest możliwe od momentu uzyskania tego dokumentu z urzędu. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest konieczna, jeśli przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania terenu – w tym przypadku należy uzyskać wypis i wyrys takiego planu. Dokument określa m.in. wszystkie wymagania dotyczące gabarytów i funkcji przyszłego budynku. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, a nie posiadacie jeszcze decyzji o warunkach zabudowy, pomożemy Wam uzyskać wymagany dokument.

Mapa sytuacyjna do celów projektowych

Mapa sporządzona na indywidualne zamówienie przez uprawnionego geodetę, niezbędna do wykonania części budowlanej projektu zagospodarowania terenu. Mapa powinna być aktualna, dlatego należy sporządzić ją w czasie odpowiednim przed planowanym złożeniem projektu do urzędu.

Proces projektowy

Na pierwszym spotkaniu zapoznajemy się z oczekiwaniami Klienta, poznajemy się nawzajem i ustalamy zakres prac oraz warunki umowy. Ustalamy m.in. program funkcjonalny i wysokość budżetu, jakim będziemy dysponować.

Jeżeli Klient zdecydowany jest na dalszą współpracę, wtedy pierwsze spotkanie jest bezpłatne, w przeciwnym razie odpłatność jest ustalana według stawki za godzinę konsultacji (100zł).

Zazwyczaj umawiamy się na prace projektowe zgodnie z opisaną obok listą zadań, możecie jednak Państwo zrezygnować z któregoś etapu i wykonać go we własnym zakresie, lub umówić się na prace dodatkowe np. wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót oraz projektu wnętrz.

Jeśli zależy Państwu na spójnym projekcie pod względem technicznym i wizualnym, zachęcamy do kontynuowaniu z nami projektu wnętrz.

Jednorazowa konsultacja

Konsultacja obejmuje niezobowiązujące do dalszej współpracy spotkanie z architektem. Przed spotkaniem Klient proszony jest o przesłanie maila z pytaniami, których dotyczyć ma konsultacja oraz oczekiwaniami. Udzielenie tych informacji nie jest konieczne, ale ułatwia projektantowi przygotowanie do rozmowy, z korzyścią dla Klienta. Podczas spotkania projektant może zasugerować jak powinien wyglądać projekt i podać niestandardowe rozwiązania. Konsultacja jest formą rozmowy, nie obejmuje wizualizacji ani rysunków.

Standardowo jedna godzina spotkania to ok. 100zł.

W zależności od potrzeb, spotkanie może odbyć się w naszym biurze, w domu Klienta, na miejscu inwestycji czy w każdym innym dogodnym miejscu. W przypadku wyboru miejsca spotkania poza naszym biurem mogą zostać doliczone koszty dojazdu – tę kwestię ustalamy indywidualnie z każdym Klientem.

Należność za konsultację jest przyjmowana przez projektanta w gotówce, bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

Wizualizacja z koncepcją

Zlecając nam wykonanie projektu, otrzymacie Państwo nie tylko wizualizację, ale najlepiej dobrane rozwiązania pod względem zarówno funkcjonalności jak i estetyki i wykorzystanych materiałów.

Usługa polega na wykonaniu rzutów budynku i wizualizacji 3D. W pakiecie otrzymujecie Państwo wizualizacje przedstawiające jedną wersję w kilku ujęciach. Zapewniamy także możliwość dokonania poprawek przez projektanta. Możliwe jest również otrzymanie materiału w formie wideo. Dodatkowo przekazujemy informację o zastosowanych materiałach, oraz wskazówki gdzie można je zakupić.

Zachęcamy do realizowania usługi on-line – chcąc z niej skorzystać, Klient musi mieć, o ile to możliwe, codzienny dostęp do maila oraz możliwość odpowiedzi w ciągu max. 24 godzin od otrzymania wiadomości.

Tworzenie wizualizacji z poprawkami oraz zestawienia trwa, w zależności od wielkości opracowania, od 2-do 3 tygodni

W przypadku wizualizacji z koncepcją pobierana jest zaliczka bezzwrotna – zwykle w wysokości 50% wartości zlecenia.

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ETAPY PROJEKTOWANIA

 • ANALIZA FORMALNO PRAWNA

  Oceniamy możliwość wybudowana obiektu pod względem formalno-prawnym, ponadto oferujemy pomoc przy pozyskaniu materiałów wyjściowych: mapy do celów projektowych, geologii gruntów, decyzji o warunkach zabudowy i innych dokumentów wymaganych do pozwolenia na budowę. 

 • KOCEPCJA

  Etap projektowania przewiduje przynajmniej jedno spotkanie z inwestorem, którego rezultatem jest część architektoniczna, czyli sporządzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budynku w postaci rzutów, przekrojów i wizualizacji. Możliwe jest również otrzymanie materiału w formie wideo. 

 • WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

  Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę uwzględnia: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt przyłącza wod.-kan., projekt przyłącza elektroenergetycznego, projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, projekt wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.w., projekt wewnętrznej instalacji grzewczej, projekt kotłowni, projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej, charakterystyka energetyczna, uzgodnienia projektowe, pomoc przy pracach formalno-prawnych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 • WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY

  Kompletujemy dokumentację niezbędną do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Pozwala ona na rozwiązanie wszystkich ewentualnych problemów technicznych, tak aby możliwe było rozpoczęcie i ukończenie budowy. W jej skład, oprócz dokumentacji do pozwolenia na budowę, wchodzą:  wykonawczy projekt architektoniczny, wykonawczy projekt konstrukcyjny, wykonawcze projekty wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.w. oraz projekt wewnętrznej instalacji grzewczej, wykonawczy projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej, zestawienia stolarki, detale i inne zestawienia materiałowe – ustalone wg. umowy z inwestorem. 

 • NADZÓR AUTORSKI

  Architekt zobowiązuje się do kontrolowania, czy poszczególni wykonawcy wykonują wszystkie roboty zgodnie z projektem oraz do uzgadniania z kierownikiem budowy poszczególnych etapów prac. W związku ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, architekt zobligowany jest do wizytowania placu budowy zgodnie z ustaleniami. Ponieważ nadzór autorski nie zawsze jest wymagany  – nie jest on ujęty w cenie oferty podstawowej. 

 • PAKIET EKONOMICZNY
  Inny Projekt Budowlany
 • wycena indywidualna.*

 • koncepcja
 • wielobranżowy projekt budowlany
 • wizualizacje
 • pomoc formalno prawna
 • WIZUALIZACJA Z KONCEPCJĄ
  Projekt Części Architektonicznej
 • od 3 tys. zł.*

 • koncepcja
 • projekt architektoniczny
 • wizualizacje
 • pomoc formalno prawna
 • PEŁNY PAKIET PROJEKTOWY
  Projekt Budowlany
 • od 60 zł./m2*

 • koncepcja
 • wielobranżowy projekt budowlany
 • wielobranżowy projekt wykonawczy
 • wizualizacje
 • pomoc formalno prawna

*  Ostateczna cena oraz zakres prac są zależne od wielkości i stopnia skomplikowania projektu. Cena, zakres prac i terminy są ustalane indywidualnie w umowie.

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek vat.