ZAPROJEKTUJ Z NAMI SWÓJ NOWY DOM

PAKIET EKONOMICZNY

Projekt domu do 150m²

WIZUALIZACJA Z KONCEPCJĄ

Projekt części architektonicznej

PEŁNY PAKIET PROJEKTOWY

Projekt domu powyżej 150m²

Oczywiście możecie Państwo zakupić projekt typowy ale nie oszukujmy się – jesteście tu, ponieważ przejrzeliście już kilkadziesiąt wersji i żadna nie spełnia waszych oczekiwań. Nasza kompleksowa oferta obejmuje pełną, wielobranżową dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę i poprzedzoną etapem uproszczonej koncepcji. 

Jeżeli nie jesteście Państwo zdecydowani na pełny projekt – zróbcie pierwszy i najważniejszy krok! Sporządzimy dla Was projekt architektoniczny w postaci zagospodarowania terenu, rzutów i wizualizacji, poprzedzony etapem koncepcji. Jeśli zdecydujecie się na kontynuację, zaproponujemy odpowiednio niższą cenę.

Projektowanie domów jest nasza pasją, dlatego pomagamy realizować Państwa marzenia. Ta oferta zawiera pełną wielobranżową dokumentację projektową, poprzedzoną etapem rozbudowanej koncepcji. Gwarantujemy satysfakcję!

ZOBACZ NASZE PROJEKTY DOMÓW

POPULARNE ZAGADNIENIA:

Wytyczne architektoniczne

Dostarczone przez Klienta szkice, inspiracje, pomysły, wytyczne i dane określające wymagania dotyczące funkcji i liczby pomieszczeń oraz ich powierzchni. 

Decyzja o warunkach zabudowy

Rozpoczęcie projektowania jest możliwe omomentu uzyskania tego dokumentu z urzędu. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest konieczna, jeśli przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania terenu – w tym przypadku należy uzyskać wypis i wyrys takiego planu. Dokument określa m.in. wszystkie wymagania dotyczące gabarytów i funkcji przyszłego budynku. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, a nie posiadacie jeszcze decyzji o warunkach zabudowy, pomożemy Wam uzyskać wymagany dokument. 

Mapa do celów projektowych

Mapa sporządzona na indywidualne zamówienie przez uprawnionego geodetę, niezbędna do wykonania części budowlanej projektu zagospodarowania terenu. Mapa powinna być aktualna, dlatego należy sporządzić ją w czasie odpowiednim przed planowanym złożeniem projektu do urzędu. 

Materiały wyjściowe

Mapa do celów projektowych, geologia gruntów, decyzja o warunkach zabudowy, warunki na wjazd na działkę, warunki na przyłączenie mediów i inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jednorazowa konsultacja

Konsultacja obejmuje niezobowiązujące do dalszej współpracy spotkanie z architektem. Przed spotkaniem Klient proszony jest o przesłanie maila z pytaniami, których dotyczyć ma konsultacja oraz oczekiwaniami. Udzielenie tych informacji nie jest konieczne, ale ułatwia projektantowi przygotowanie do rozmowy, z korzyścią dla Klienta. Podczas spotkania projektant może zasugerować jak powinien wyglądać projekt i podać niestandardowe rozwiązania. Konsultacja jest formą rozmowy, nie obejmuje wizualizacji ani rysunków. 

Standardowy koszt jednej godziny spotkania to ok. 100zł. 

W zależności od potrzeb, spotkanie może odbyć się w naszym biurze, w domu Klienta, na miejscu inwestycji, czy w każdym innym dogodnym miejscu. W przypadku wyboru miejsca spotkania poza naszym biurem mogą zostać doliczone koszty dojazdu – tę kwestię ustalamy indywidualnie z każdym Klimtem. 

Należność za konsultację jest przyjmowana przez projektanta w gotówce, bezpośrednio po zakończeniu spotkania. 

Wizualizacja z koncepcją

Zlecając nam wykonanie projektu, otrzymacie Państwo nie tylko wizualizację, ale najlepiej dobrane rozwiązania pod względem zarówno funkcjonalności jak i estetyki i wykorzystanych materiałów. 

Usługa polega na wykonaniu rzutów budynku i wizualizacji 3D. W pakiecie otrzymujecie Państwo wizualizacje przedstawiające jedną wersję w kilku ujęciach. Zapewniamy także możliwość dokonania poprawek przez projektanta. Dodatkowo przekazujemy informację o zastosowanych materiałach, oraz wskazówki gdzie można je zakupić. 

Zachęcamy do realizowania usługi on-line – chcąc z niej skorzystać, Klient musi mieć, o ile to możliwe, codzienny dostęp do maila oraz możliwość odpowiedzi w ciągu max. 24 godzin od otrzymania wiadomości. 

Tworzenie wizualizacji z poprawkami oraz zestawienia trwa, w zależności od wielkości opracowania, od 3-4 dni do tygodnia. 

W przypadku wizualizacji z koncepcją pobierana jest zaliczka – zwykle w wysokości 50% wartości zlecenia. 

Proces projektowy

Na pierwszym spotkaniu zapoznajemy się z oczekiwaniami Klienta, poznajemy się nawzajem i ustalamy zakres prac oraz warunki umowy. Ustalamy m.in. program funkcjonalny i wysokość budżetu, jakim budżetem będziemy dysponować. 

Jeżeli Klient zdecydowany jest na dalszą współpracę, wtedy pierwsze spotkanie jest bezpłatne, w przeciwnym razie odpłatność jest ustalana według stawki za godzinę konsultacji (150zł). 

Zazwyczaj umawiamy się na prace projektowe zgodnie z opisaną obok listą zadań, możecie jednak Państwo zrezygnować z któregoś etapu i wykonać go we własnym zakresie, lub umówić się na prace dodatkowe np. wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót oraz projektu wnętrz. 

Jeśli zależy Państwu na spójnym projekcie pod względem technicznym i wizualnym, zachęcamy do kontynuowaniu z nami projektu wnętrz. 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ETAPY PROJEKTOWANIA

 • Koncepcja

  Oceniamy możliwość wybudowania obiektu pod względem formalno-prawnym, ponadto oferujemy pomoc przy pozyskaniu materiałów wyjściowych. Etap projektowania przewiduje przynajmniej jedno spotkanie z inwestorem, którego rezultatem jest część architektoniczna, czyli stworzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budynku w postaci rzutów, przekrojów i wizualizacji. 

 • Wielobranżowy Projekt Budowlano Wykonawczy

  Kompletujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, w skład której wchodzą:  projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt przyłącza wod.-kan., projekt przyłącza elektroenergetycznego, projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, projekt wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.w., projekt wewnętrznej instalacji grzewczej, projekt kotłowni, projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej, charakterystyka energetyczna, uzgodnienia projektowe, pomoc przy pracach formalno-prawnych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja jest poszerzona o niezbędne informacje do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robótPozwala na rozwiązanie wszystkich ewentualnych problemów technicznych, tak aby możliwe było rozpoczęcie i ukończenie budowy. 

 • Nadzór Autorski

  Jeżeli wynika to z warunków umowy, architekt zobowiąże się do kontrolowania, czy poszczególni wykonawcy wykonują wszystkie roboty zgodnie z projektem oraz do uzgadniania z kierownikiem budowy poszczególnych etapów prac. W związku ze sprawowaniem nadzoru autorskiego architekt dokonuje wizyt placu budowy zgodnie z ustaleniami. Ponieważ nadzór autorski nie zawsze jest wymagany  – nie jest on ujęty w cenie oferty podstawowej. 

 • PAKIET EKONOMICZNY
  Projekt domu do 150m²
 • od 14 tys. zł.*

 • koncepcja
 • wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy
 • wizualizacje
 • pomoc formalno prawna
 • WIZUALIZACJA Z KONCEPCJĄ
  Projekt części architektonicznej
 • ok. 6 tys. zł.*

 • koncepcja
 • projekt architektoniczny koncepcyjny
 • wizualizacje
 • pomoc formalno prawna
 • PEŁNY PAKIET PROJEKTOWY
  Projekt domu powyżej 150m²
 • ok.2,5% wartości inwestycji*

 • koncepcja
 • wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy
 • wizualizacje
 • pomoc formalno prawna

*  Ostateczna cena oraz zakres prac są zależne od wielkości i stopnia skomplikowania projektu. Cena, zakres prac i terminy są ustalane indywidualnie w umowie.

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.