UMK Toruń

Collegium Humanisticum

Projekt przetargowy na etap koncepcyjny i program funkcjonalny nowego działu budowlanego Akademii Collegium Humanisticum UMK w Toruniu. W oparciu o etap koncepcyjny nowy projekt wykonawczy kontynuowała inna firma.

Dane Ogólne

Adres: kampus UMK na Bielanach, Toruń
Inwestor: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Powierzchnia użytkowa: 25500 m2
Data: 2007, /pfu i koncepcja/
Architektura: A2 Architekci Grupa Projektowa

Zadanie Projektowe

Zadanie Projektowe

W projekcie staraliśmy się przeciwstawić dotychczasowym próbom rozbudowy kampusu, które można by określić jako dość przypadkowe i chaotyczne. Collegium Humanisticum jest przestrzennym rozwinięciem i zamknięciem od granicy północnej kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ideą kształtowania architektury była twórcza kontynuacja głównych założeń przestrzennych i formalnych zespołu zrealizowanego w pierwszych okresach budowy miasteczka uniwersyteckiego, którego plany obejmowały perspektywicznie także tereny obecnie zabudowywane. Dotyczy to zarówno kształtowania i rozwoju układu urbanistycznego oraz zasad artykulacji architektury.

Realizacja Projektowa

Realizacja Projektowa

Zaproponowano kontynuację wykorzystania w kształtowaniu elewacji materiałów ceramicznych – klinkierowych, oraz prostokątne artykulacje elementów bryłowych i elewacyjnych. Do elementów kształtujących użyto jednak nowoczesnych materiałów najwyższej jakości.
Elementem indywidualizującym budynki są pochylone fragmenty szklanych elewacji i zastosowane dla ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem systemowe, aluminiowe przesłony typu żaluzja /brise soleil/

Inne Projekty Użyteczności Publicznej