Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe

Koncepcja z wizualizacją

Kompletna koncepcja budowy zespołu szkół i obiektów sportowych w miejscowości Chotomów.

Dane Ogólne

Adres:  Chotomów, ul. Partyzantów, gm. Jabłonna
Inwestor: Urząd Gminy Jabłonna
Powierzchnia użytkowa: 17 000 m2

Data: 2009
Architektura: A2 ARCHITEKCI Grupa Projektowa / praca konkursowa

Zadanie Projektowe

Zadanie Projektowe

Celem projektu było stworzenie obiektu, który pomimo różnorodnego programu będzie czytelny i prosty w użytkowaniu. Ważne w koncepcji projektowej była możliwość etapowania budowy oraz bliskość kompleksu leśnego.

Realizacja Projektowa

Realizacja Projektowa

Na lokalizację Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowe została wybrana działka leżąca na obrzeżu miejscowości Chotomów. Trójkątna działka sąsiaduję głównie z zabudową jednorodzinną. Centrum ma bardzo rozbudowany program, w jego ramy wchodzi gmina szkoła podstawowa, gminne gimnazjum, hala sportowa wraz z terenami otwartych boisk, Młodzieżowy Dom Kultury oraz budynki i urządzenia techniczne. Dla rozczłonkowania bryły obiektu każda powyższa funkcja została umieszczona w oddzielnej części, jednak cały obiekt jest wewnętrznie skomunikowany.